Växtplats

Bibeltexter kan störa, beröra och utmana oss att göra. Vi läser en text, delar tankar om den utifrån en enkel modell och avslutar med ett lätt fika.
Redan påläst eller bara nyfiken? Alla är välkomna!

Barnen kan följa med! Barnvakt ordnas och ett kvällsfika finns även för dem

Tänkplats