samtalsgudstjänst torsdag 8 feb 19:00

Vi samtalar om bibeltexter vid ”rundabordet”, fika. Hans Liljemark

Välkommen!