Historia

Den 1:a april 2001 skänkte Täfteå EFS-förening byns missionshus till Sävar församling. Vid invigningsgudstjänsten den 7:e september samma år ändrades namnet till Täfteå Byakyrka för att markera förändringen. I samband med 40-årsjubileet av Täfteå missionshus 1956, gjordes en sammanställning av dess historia. Läs den nedan.

Återblick över Täfteå Ev. Luth Missions och Ungdomsförenings 40 åriga historia.       

Om Herren inte bygger huset, så arbeta de fåfängt som bygga därpå. Med dessa ord ur 127 Ps inledde styrelsen för Byggnadsföreningen sin uppgift att bygga ett missionshus. Styrelsen bestod av: August Johansson, Robert Johansson, Ludvig Forsberg, Frans Fredriksson och Olof Bergström, Sävarberg. Ingen av dessa är nu i livet, men den uppgift de fullföljde vittnar om deras insats.

Varför byggdes då detta hus? En syförening organiserades 1911. Den hade arbetat för missionen i många år redan då. År 1912 bildades en Kristlig Ungdomsförening. Dessa föreningars verksamhet var av Herren rikt välsignad. En andlig väckelsetid gjorde att människorna samlades i större skaror än vad lokalerna kunde rymma. Man samlades i nuvarande småskolan. Den hade långt tidigare uppförts med frivilliga bidrag från byborna. Dels för sin uppgift som skola men även för att användas som samlingslokal. Nu föddes tanken på att bygga ett missionshus. En byggnadsförening bildades och dess styrelse har redan nämnts. Tomt inköptes av Alfred Forsberg för en ringa summa. Byggm. Axel Pettersson, Umeå uppförde byggnaden för 600:- . Frivilliga bidrag i form av virke och kontanter underlättade i hög grad byggets fullbordande. Att offerviljan var stor framgår av att skördefesten den hösten inbringade 2 000:- . När byggnaden stod färdig värderades den till 9 000:- – I skulder hade föreningen endast c:a 3 000:- .

På hösten 1916 invigdes så missionshuset av Pastor Klum under medverkan av Pred. Gustavsson och Palmgren. Nu hade man egen lokal, ett andligt hem där man kunde samlas och uppbyggas på sin allra heligaste tro.

År 1918 sammanslogs Kristliga ungdomsföreningen och byggnadsföreningen. Namnet ändrades till Täfteå Evangelsk Luth. Missions och Ungdomsförening. Samtidigt söktes anslutning till Ev. Fosterlandsstiftelsen.

Arbetet har fortskridit genom åren och utvecklats. Beträffande den ekonomiska sidan av verksamheten så visa kassaböckerna en jämn ökning. Här är det angeläget att framhålla att till de resultat som uppnåtts har byborna samfällt lämnat sitt stöd.

Här nämndes att verksamheten fortskrider och utvecklas. Den äldsta grenen, syföreningen, fortsätter alltjämnt att samlas och insamla till missionen. Söndagsskolan omfattas med livligt intresse och besökes av ett stort antal barn. F.n. 68 st. En stor del av oss kan säkert i fantasien se sig själv som barn deltaga här i söndagsskolan och med högtidligt allvar slå upp och sjunga med i sången: Jag älskar söndagsskolan, ty jag får lära där, hur Jesus har mig älskat, hur god och mild han är. På 30-talet började pred. Strandberg arbetet med juniorerna. Många har genom juniorföreningen efter slutad söndagsskola fortsatt att hitta vägen till Missionshuset och vad som är större hitta vägen till ordet och bönen. Under Missionshusets första tid var körsången omhuldad. På grund av bristen på ledare kom denna gren att nedläggas. Samtidigt med juniorarbetets upptagande började en sånggrupp öva sånger till strängmusik. Studiecirkelverksamhet har även förekommit till rik uppbyggelse för deltagarna.

Vi har nämnt dem som stodo i ledningen när detta hus byggdes. Att nämna alla som under de gångna 40 åren fått nåden att göra en insats för Guds rike låter sig svårligen göra. Vi löper lätt risken att glömma dem som kanske inför Gud gjort den största insatsen. Men vi tacka Gud för alla dem som tjänat som ordets förkunnare, inom syföreningen, i söndagsskola och juniorförening eller på annat sätt bidragit.

Vi minns med vördnad alla, numera hemgångna, som hade sitt andliga hem här i Missionshuset. Härnere tyngdes de av synder och brister men de längtade efter fullkomligheten och kunde ha gjort sångarens ord till sina egna:

Jag skall mättas en gång, när jag vaknar o Gud från de fängslande bojorna skild, i fullkomningens snövita glänsande skrud, då du kallat ur leret din bild. Jag skall mättas en gång, när för evigt farväl jag får bjuda åt sorger och brist, när ej synden mer fängslar och sargar min själ när jag skådar min Herre och Krist.

Minnet av dessa som gått före uppfordra oss till helhjärtad insats i det verk de begynte. Må Herren förhjälpa oss därtill och måtte Hans välsignelse vila över detta hus alltfort och över den verksamhet som här bedrives.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s