Grubblerier, glöd och Gud

Funderar du över livets stora och små frågor? Vill du samtala med andra om det som känns viktigt i ditt liv?

Nu startar en samtalsgrupp om livet och tron. Vi tar hjälp av frälsarkransens 18 pärlor för att knyta ihop funderingarna. Det blir samtal och fika men inga färdiga svar.

Totalt blir det tre träffar med start torsdag 12 oktober 19:00

Läs mer och anmäl dig här https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1654500